Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Newsletter

Subskrybuj newsletter PRS S.A. aby otrzymywać bieżące informacje

Usuń mój e-mail z listy subskrybentów

Międzynarodowe Konwencje, Kodeksy, Zalecenia

Sprzedaż publikacji PRS (tel. 58 75 11 150, kom. 601 650 409, e-mail: wydawnictwa@prs.pl)
  •  za pobraniem pocztowym,
  •  do cen podanych w tabeli doliczany jest VAT,
  •  do faktury doliczone będą koszty wysyłki wg opłat Poczty Polskiej.

Nie prowadzimy sprzedaży za gotówkę. Płatność tylko przelewem lub za pobraniem.
Możliwy odbiór osobisty w Centrali PRS.

 

Informator o działalności IMO, 63 stron B5, cena 14 PLN netto

ostatnia aktualizacja:   

TŁUMACZENIA PUBLIKACJI IMOCena (PLN, bez VAT)
KONWENCJE
Międzynarodowe przepisy o zapobieganiu zderzeniom na morzu - COLREG (jednolity tekst załącznika do Konwencji COLREG - 1972 wraz z poprawkami z 1981, 1987, 1989, 1993, 2001, 2007 i 2013, wydanie PRS, 2014  35,00
Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki - MARPOL - 1973/78
Tekst jednolity, 2014 wraz z Protokołem 1978 i Protokołem 1997, zawiera wszystkie poprawki obowiązujące
na dzień 1 stycznia 2014 r., wydanie PRS, 2014 

30,00
Zmiany opracowane w oparciu o rez. IMO uchwalone w roku 2013
Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki - MARPOL - 1973/78
Tekst jednolity, 2015 wraz z Protokołem 1978 i Protokołem 1997, zawiera wszystkie poprawki obowiązujące
na dzień 1 września 2015 r., wydanie PRS, 2015 
170,00
Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 SOLAS - Tekst jednolity, 2014 zawiera wszystkie poprawki obowiązujące na 1 stycznia 2014 r., wydanie PRS, 2014  40,00
Zmiany opracowane w oparciu o rez. IMO uchwalone w latach 2012-2013
Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 SOLAS - Tekst jednolity, 2015 zawiera wszystkie poprawki obowiązujące na 1 września 2015 r., wydanie PRS, 2015  230,00
Międzynarodowa konwencja o liniach ładunkowych, 1966 poprawiona zgodnie z protokołem 1988 - tekst jednolity, wydanie PRS, 2017 80,00
Międzynarodowa konwencja o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami, 2004 (Konwencja BWM), wydanie PRS, 2006 40,00
KODEKSY I ZALECENIA
Międzynarodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (Kodeks ISM), oraz Wytyczne wdrażania Kodeksu ISM - International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention and Revised Guidelines on the Implementation of the ISM Code, wydanie PRS, 2015  40,00
Kodeks bezpiecznego załadunku i rozładunku masowców - Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers (Res.A.862(20)). Wytyczne przeprowadzania inspekcji masowców przez załogi statków i personel terminalu - Guidance to Ship''s Crews and Terminal Personnel for Bulk Carrier Inspections (Res.A.866(20)), wydanie PRS, 1999 30,00
Międzynarodowy kodeks środków ratunkowych (Kodeks LSA), Tekst jednolity, 2016 - International Life-Saving Appliance Code (LSA Code), Consolidated edition, 2016  55,00
Znowelizowane zalecenia dotyczące wejścia do zamkniętych przestrzeni na statkach - Recommendations for Entering Enclosed Spaces Aboard Ships (Res.A.1050(27)), wydanie PRS, 2014   20,00
Porozumienie w sprawie specjalnych wymagań statecznościowych dla statków pasażerskich ro-ro odbywających regularne rozkładowe międzynarodowe podróże pomiędzy, do lub z wyznaczonych portów Europy Północno-Zachodniej i Morza Bałtyckiego (Porozumienie sztokholmskie - 1996), wydanie PRS, 1999 20,00
Międzynarodowy kodeks bezpieczeństwa jednostek szybkich (Kodeks HSC), wydanie PRS, 2002 100,00
Międzynarodowy kodeks budowy i wyposażenia statków przewożących skroplone gazy luzem (Kodeks IGC), wydanie PRS, 2001 80,00
Międzynarodowy Kodeks bezpieczeństwa statków stosujących paliwo gazowe lub inne paliwa o niskiej temperaturze zapłonu (Kodeks IGF), wydanie PRS, 2017 100,00
Międzynarodowy kodeks bezpiecznego przewozu ziarna luzem (International Grain Code), wydanie PRS, 2002 50,00
Międzynarodowy kodeks ochrony statku i obiektu portowego (Kodeks ISPS) - International Ship and Port Facility Security Code (ISPS Code), wydanie PRS 2005. + zm./amend. 1/2013 50,00
Wytyczne do opracowania okrętowych planów zapobiegania zanieczyszczeniu morza - 2001, wydanie PRS, 2004 30,00
Garbage Record Book Part I (all ships) - Książka zapisów o postępowaniu z odpadami część I (wszystkie statki) 35,00
Garbage Record Book Part II (ships that carry solid bulk cargoes) - Książka zapisów o postępowaniu z odpadami część II (statki przewożące stałe ładunki masowe) 35,00
Oil Record Book Part I - Machinery space operations - Książka zapisów olejowych część I - Operacje w obrębie pomieszczeń maszynowych 30,00
Oil Record Book Part II - Cargo/ballast operations - Książka zapisów olejowych część II - Operacje ładunkowo-balastowe 30,00
Ballast Water Record Book - International Convention for the Control and Management of Ships Ballast Water and Sediments (BWM Convention) 30,00


Sporządził: Wiesław Wysokiński / OP

Formularz zamówieniowy