Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Newsletter

Subskrybuj newsletter PRS S.A. aby otrzymywać bieżące informacje

Usuń mój e-mail z listy subskrybentów

Zakres certyfikacji i akredytacji PRS

Zakres certyfikacji

Działalność Polskiego Rejestru Statków S.A. jest certyfikowana na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2008 – Systemy zarządzania jakością – Wymagania, w następujących obszarach:

a) tworzenie i nowelizacja przepisów klasyfikacji i budowy obiektów pływających, obiektów przemysłowych, a także wytycznych do nadzoru konwencyjnego i administracyjnego wynikającego z upoważnień udzielonych PRS przez rządy;

b) prowadzenie nadzorów na zgodność z wymaganiami własnych przepisów klasyfikacji i budowy i/lub konwencji międzynarodowych oraz przepisów państwowych w odniesieniu do:
– statków morskich,
– statków śródlądowych, łodzi i jachtów,
– okrętów wojennych i innych obiektów o przeznaczeniu specjalnym dla obronności i bezpieczeństwa państwa,
– konstrukcji stalowych, rurociągów i instalacji przemysłowych oraz obiektów lądowych,
– budowy i remontu kontenerów,
– produkcji materiałów i wyrobów,
– firm serwisowych i wytwórni;

c) prowadzenie ekspertyz technicznych i doradztwa technicznego.

Ponadto, działalność PRS S.A. jest certyfikowana na zgodność z Wymaganiami systemu zarządzania jakością IACS (IQMSR) w zakresie:

a) tworzenie i nowelizacja przepisów klasyfikacji i budowy obiektów pływających, obiektów przemysłowych, a także wytycznych do nadzoru konwencyjnego i administracyjnego wynikającego z upoważnień udzielonych PRS przez rządy;

b) prowadzenie nadzorów na zgodność z wymaganiami własnych przepisów klasyfikacji i budowy i/lub konwencji międzynarodowych oraz przepisów państwowych w odniesieniu do:
– statków morskich,
– produkcji materiałów i wyrobów,
– firm serwisowych i wytwórni.

Działalność PRS S.A. objęta jest również certyfikacją na zgodność z wymaganiami publikacji NATO – AQAP 2130:2009 – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w kontroli i badaniach w obszarze prowadzenia nadzorów:
– statków morskich,
– statków śródlądowych, łodzi i jachtów,
– okrętów wojennych i innych obiektów o przeznaczeniu specjalnym dla obronności i bezpieczeństwa państwa,
– konstrukcji stalowych, rurociągów i instalacji przemysłowych oraz obiektów lądowych,
– budowy i remontu kontenerów,
– produkcji materiałów i wyrobów.

Działalność PRS S.A. w obszarze organizacji i wykonywania prac podwodnych certyfikowana jest na zgodność z wymaganiami normy PN-N 18001:2004 – Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Wymagania.

                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
                                                                                                                             
                                                                                                                                 
                                                                                                                                 
           


Zakres akredytacji

PRS S.A. jest również jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji w obszarze certyfikacji systemów zarządzania oraz w obszarze certyfikacji wyrobów.