Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Kariera w PRS

Stanowisko: Specjalista w Biurze Marketingu, Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: marketing, zarządzanie, ekonomia);
 • min. 2 lata doświadczenia zawodowego na takim samym lub podobnym stanowisku pracy;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętności interpersonalne oraz negocjacyjne.

Oferta ważna do odwołania.

 Stanowisko: Inspektor Centrali – specjalista w zakresie wytrzymałości konstrukcji i wyposażenia kadłubowego oraz konstrukcyjnej ochrony p-poż. Miejsce pracy: Gdańsk.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne o specjalności kadłubowej (Politechnika);
 • min. 5 lat doświadczenia zawodowego w zakresie konstrukcji kadłuba: stoczniowego, projektowego lub  w innym towarzystwie klasyfikacyjnym;
 • praktyczna znajomość zagadnień dot. wytrzymałości i projektowania konstrukcji;
 • dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem

Oferta ważna do odwołania.

 Stanowisko: Inspektor – specjalista ds. maszynowych. Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne - Politechnika/Akademia Morska,
 • specjalność: siłownie okrętowe,
 • doświadczenie zawodowe (minimum 5 lat) przy budowie lub nadzorze nad budową statków w zakresie instalacji okrętowych, wyposażenia i urządzeń mechanicznych lub praktyka  morska na statkach  o specjalności mechanika,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole, bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie umożliwiającym samodzielny i sprawny kontakt z klientem oraz rozpatrywanie  dokumentacji.

Oferta ważna do odwołania.
Stanowisko: Inspektor – specjalista ds. mechanicznych i dźwigowych. Miejsce pracy: Gdańsk

Wymagania:

 • wykształcenie: wyższe techniczne - Politechnika,
 • specjalność: siłownie okrętowe/budowa maszyn,
 • doświadczenie zawodowe (minimum 5 lat) w zakresie instalacji okrętowych, urządzeń mechanicznych, dźwigowych i zbiorników ciśnieniowych,
 • umiejętność pracy samodzielnej i w zespole,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego (w mowie i piśmie) na poziomie umożliwiającym samodzielny i sprawny kontakt z klientem oraz rozpatrywanie dokumentacji.

Oferta ważna do odwołania.
Stanowisko: Inspektor kadłubowy Miejsce pracy: Szczecin

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne - Politechnika/Akademia Morska, kierunek budowa okrętów,
 • doświadczenie zawodowe:  w przemyśle stoczniowym, biurze projektowym, towarzystwie klasyfikacyjnym lub odpowiednia praktyka na statkach,
 • dyspozycyjność,              
 • techniczna, okrętowa  znajomość języka angielskiego( w mowie i piśmie) do samodzielnego kontaktu z klientem

Oferta ważna do odwołania.
Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Ciekawą pracę w dynamicznym zespole,
 • Pakiet socjalny.

Kontakt:

Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Administracji Polski Rejestr Statków S.A.

Tel. 58 75 11 338

E-mail: rekrutacja@prs.pl

W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. J. Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.