Certyfikacja kompatybilności elektromagnetycznej – Dyrektywa 2014/30/UE -EMC

Certyfikacja polega na zweryfikowaniu, czy dane urządzenie spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 2014/30/UE (w skrócie EMC) i odpowiednich norm z ta dyrektywą zharmonizowanych a tym samym, czy może zostać udostępnione do sprzedaży/użytkowania na obszarze Europy.

Każdy producent lub jego upoważniony przedstawiciel w UE jest zobligowany poddać dane urządzenie ocenie zgodności i oznaczyć je znakiem CE.

Zgodnie z dyrektywą 2014/30/UE każde urządzenie musi osiągać odpowiedni poziom kompatybilności elektromagnetycznej, czyli zdolności do zadowalającego działania w środowisku elektromagnetycznym, bez powodowania nadmiernych zaburzeń elektromagnetycznych w stosunku do innych urządzeń działających w tym środowisku.

Realizujemy oceny zgodności z dyrektywą EMC obejmujące zjawiska wymienione w dyrektywie oraz grupę wyrobów, które mogą powodować zaburzenia elektromagnetyczne lub na których działanie mogą mieć wpływ takie zaburzenia.

Zasady i tryb postępowania przy ocenie zgodności wyrobów na zgodność dyrektywą 2014/30/UE zwaną EMC zapisane są w Programie oceny zgodności dot. kompatybilności elektromagnetycznej.

Materiały do pobrania

Polski Rejestr Statków S.A.
Biuro Certyfikacji
Wyrobów i Osób
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:  58 75 11 273 
      58 75 11 287
email: dc@prs.pl

Skip to content