Extranet

Przejdź do ekstranetu »

Newsletter

Subskrybuj newsletter PRS S.A. aby otrzymywać bieżące informacje

Usuń mój e-mail z listy subskrybentów

Certyfikacja środków ochrony indywidualnej - dyrektywa 89/686/EWG

KONTAKT

Biuro Certyfikacji Wyrobów
Polski Rejestr Statków S.A.
al. gen. Józefa Hallera 126
80-416 Gdańsk

tel:.  58 75 11 273 
        58 75 11 287
        58 75 11 119
fax: 58 34 17 769
e-mail: dc@prs.pl

 

     

Dyrektywa 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, z późniejszymi zmianami, zwana w skrócie dyrektywą PPE, ma zastosowanie do środków ochrony indywidualnej, to jest urządzeń lub przyrządów przewidzianych do noszenia bądź trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego bezpieczeństwo lub zdrowie.

Spośród wielu środków ochrony indywidualnej będących przedmiotem dyrektywy PPE certyfikacja prowadzona przez Polski Rejestr Statków S.A. obejmuje następujące grupy wyrobów:

   środki ochrony indywidualnej zapobiegające utonięciu (np. kamizelki ratunkowe, kombinezony ratunkowe),

   odzież umożliwiającą skuteczne utrzymywanie się na powierzchni wody (np. środki asekuracyjne, naramienniki),

   środki ochrony indywidualnej do ochrony ciała przed zimnem (> –50oC),

   środki ochrony indywidualnej zapobiegające upadkom z wysokości,

   sprzęt do nurkowania (np. skafandry nurkowe suche i mokre, kompensatory pływalności),

   urządzenia do oddychania w sprzęcie do nurkowania (np. regulatory zapotrzebowania, zawory butli),

   sprzęt zapewniający ochronę klatki piersiowej i tułowia przed zagrożeniami wynikającymi z uprawiania sportu,

   sprzęt zapewniający ochronę stóp i nóg przed zagrożeniami wynikającymi z uprawiania sportu,

   sprzęt zapewniający ogólną ochronę ciała (odzież),

   sprzęt zapewniający ogólną ochronę ciała (odzież) przed substancjami chemicznymi,

   sprzęt zapewniający ogólną ochronę ciała (odzież) przed [ciepłem > 100oC oraz ogniem i płomieniem],

   sprzęt zapewniający ochronę ciała przed zagrożeniami wynikającymi z uprawiania sportu,

   sprzęt zapewniający ochronę rąk i ramion przed [ciepłem < 100oC], [ciepło > 100oC oraz ogniem i płomieniem],

   sprzęt zapewniający ochronę rąk przed czynnikami biologicznymi,

   sprzęt zapewniający ochronę rąk przed substancjami chemicznymi,

   sprzęt zapewniający ochronę rąk przed zimnem [zimno > -50oC], [ekstremalne zimno < -50oC],

   sprzęt zapewniający ochronę rąk przed porażeniem prądem elektrycznym,

   sprzęt zapewniający ochronę rąk przed zagrożeniami mechanicznymi,

   sprzęt zapewniający ochronę głowy,

   sprzęt zapewniający ochronę głowy przed [ciepłem < 100oC], [ciepłem > 100oC oraz ogniem i płomieniem],

   sprzęt zapewniający ochronę głowy przed zagrożeniami wynikającymi z uprawiania sportu,

   urządzenia ochrony dróg oddechowych,

   sprzęt zapewniający ochronę przed substancjami chemicznymi,

   odzież ochronna dla strażaków.

W aneksie B dyrektywy PPE określono moduły oceny zgodności przy ocenie wyrobów będących przedmiotem certyfikacji przez PRS:

   ocena typu WE (moduł B),

   deklaracja zgodności z typem (moduł C),

   kontrola jakości WE wyrobu końcowego (moduł C 2),

   zapewnienie jakości produkcji WE przez monitorowanie (moduł D).

Jeżeli są Państwo zainteresowani nadaniem znaku zgodności CE na produkowane lub importowane przez siebie środki ochrony indywidualnej, prosimy o:

   dokonanie wyboru modułu, czyli procedury oceny zgodności, jakiej ma być poddany wyrów
i
   przesłanie do nas wypełnionego Wniosku o certyfikację wyrobu. (Wniosek nie jest zobowiązaniem do skorzystania z naszych usług, stanowi jedynie podstawę do przygotowania oferty dla Państwa).

W przypadku wątpliwości, jaki moduł oceny zgodności ma zastosowanie do wyrobu lub dla uzyskania bliższych informacji na temat naszych usług, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub drogą elektroniczną. Udzielimy wszelkich informacji i wskażemy procedury, które obowiązują przy nadawaniu oznakowania CE.

 

Zapewniamy rzetelną i konkurencyjną ofertę oraz sprawną i profesjonalną realizację usługi.


 PRS - TWOJA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA !!!